Rauw, direct en oer-Schiedams Kickboksen

Kickboksen en Thaiboksen bij Team Pasztjerik Schiedam.

PRIVACYBELEID

Dit is een privacyverklaring van Team Pasztjerik, gevestigd te Schiedam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Stichting Elpa, met KvK nummer 63171775. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: (a) een lidmaatschap aanvraagt via ons inschrijfformulier (b) als lid een wijziging in ten gunste van het inschrijfformulier doorgeeft (c) zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit (d) als lid onze website/Facebook/Instagram pagina bezoekt (e) als lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: (a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht (b) IBAN (alleen bij inschrijving) (c) lidmaatschapsnummer (d) evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): (a) lidmaatschap te effectueren (b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken (c) e-mailberichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur (d) optimalisatie website/Facebook/Instagram (e) verbetering van onze dienstverlening

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via info@team-pasztjerik.nl voor: (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken (d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Team Pasztjerik Schiedam

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: (a) XXXXXX : ons ledenadministratie pakket waarin uw lidmaatschap is geregistreerd (b) XXXXXX: de partij die de maandelijkse incasso’s verzorgt (c) Sponsoren.

4.2 Gebruik van foto en video/film. Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen